Sedumtak på offentlig byggnad, 2019
Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Sedumtak på innergård. Karlskrona, 2018.
Underhåll och Förbättring av befintliga sedumtak. Karlskrona, 2017.
Sedumtak på cykelparkering. Karlshamn, 2017.
Offentlig byggnad. Nytt epdm-tätskikt och ett sedumtak med extra växter. Olofström, 2017.
Anläggningsarbete av ett designtak med ängsvegetation, buskar och spännande perenner. Malmö, 2017. Prisvinnande tak Scandinavian Green Roof Awards 2017!
Demotak designad ihop med Urbio landskapsarkitekter för att synliggöra ekosystemtjänster i staden. Stockholm, 2016.
Sedumtak på Attefallshus, 2020
Sedumtak på privat bostadshus samt bibyggnader, 2019
Carport designad från scratch. Semi-intensivt tak med varierad växtlighet, bl.a. sedum, gräs, kryddor och annuella blommor. Karlskrona, 2016.
Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostad: I projektet ingick tilläggsisolering, läggning av epdm-tätskikt och läggning av sedumtak. Nederländerna, 2015.
Takomläggning av en lekstuga som inkluderade underarbete samt läggning av tätskikt och sedumtak. Lyckeby, 2016.
Litet demotak som vi ställde ut med på Mat- och Trädgårdsmässan i Karlskrona 2017.