Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Boklok Karlskrona Sedumtak på innergård. Karlskrona, 2018.
Anläggningsarbete av ett designtak med ängsvegetation, buskar och spännande perenner. Malmö, 2017. Prisvinnande tak Scandinavian Green Roof Awards 2017!
Offentlig byggnad. Nytt epdm-tätskikt och ett sedumtak med extra växter. Olofström, 2017.
Underhåll och Förbättring av befintliga sedumtak. Karlskrona, 2017.
Sedumtak på cykelparkering. Karlshamn, 2017.
Carport designad från scratch. Semi-intensivt tak med varierad växtlighet, bl.a. sedum, gräs, kryddor och annuella blommor. Karlskrona, 2016.
Nybyggd förskola. Certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Ronneby, 2017.
Demotak designad ihop med Urbio landskapsarkitekter för att synliggöra ekosystemtjänster i staden. Stockholm, 2016.
Takomläggning av en lekstuga som inkluderade underarbete samt läggning av tätskikt och sedumtak. Lyckeby, 2016.
Litet demotak som vi ställde ut med på Mat- och Trädgårdsmässan i Karlskrona 2017.
Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostadshus Privat bostad: I projektet ingick tilläggsisolering, läggning av epdm-tätskikt och läggning av sedumtak. Nederländerna, 2015.