Förberedelser i full gång!

Förberedelser i full gång!

Planering inför vårens projekt är i full gång; om någon månad börjar arbetet på tak! 

I vår kommer ett sedumtak att läggas på en nybyggd förkola i Ronneby, ett demotak att ställas ut i Stockholm och Karlskronas vackraste tak att förses med extra biologisk mångfald. 

2017-02-28 10:57