Spännande projekt på gång!

Spännande projekt på gång!

Allt från underhålls- och förbättringsarbete av sedumtak till nyanläggning av designtak.  

Ett riktigt spännande designtak realiserades i veckan (se bilden). Och nästa vecka är vi i Ronneby och anlägger sedumtaket på Ronnebys nya flaggskepp Hulta förskola (Miljöbyggnad Guld).  

2017-06-05 13:23