Om företaget

Gröna Tak Blekinge AB grundades i april 2015.

Företaget vill bidra till en attraktiv och sund livs- och boendemiljö genom skapandet av gröna tak. 

Gröna Tak Blekinge är certifierat för planering, installation och underhåll av gröna tak enligt riktlinjerna upprättade av European Federation of Green Roof Associations. Företaget är även medlem i branschorganisationen Scandinavian Green Roof Association.  

Vi använder oss av produkter av allra högsta kvalitet och strävar efter att använda produkter som produceras lokalt eller regionalt i den mån det är möjligt. 

Företaget är även certifierat för läggning av Resitrix, ett högkvalitativt EPDM-baserat tätskikt. 

Om gröna tak

Gröna takprojekt kan vara av olika karaktär. 

Extensiva, semi-intensiva och intensiva gröna tak

Extensiva gröna tak är ofta sedumtak. Dessa tak karakteriseras av lågt skötselbehov och låg vikt, medan sedumväxterna ser till att taket är 'grönt' året runt.

Intensiva gröna tak kan likställas med trädgårdar. Dessa tak karakteriseras av mer substratdjup, högre vikt, ett större växturval samt även vistelsefunktioner (till exempel pallkragar för köksodling och sittplatser).

Takkonstruktionens bärande förmåga är oftast den avgörande faktorn vid val av grönt tak. 

Växtval, design och funktion 
Gröna Tak Blekinge kan växtval, design och funktionstänk i gröna takprojekt. Spännande gröna tak kan skapas med rätt växtval och rätt systemuppbyggnad!

Typ av byggnader
Ett grönt tak lämpar sig för både stora och små tak. Offentliga och kommersiella byggnader, privata bostadshus, flerbostadshus, Attefallshus, tillbyggnader och komplementbyggnader, cykelparkeringar, garage/carports, entrétak, trädgårdsbodar m.m. är alla exempel på tak som kan förses med ett grönt tak.   

Tätskikt
Det är faktiskt så att ett grönt tak skyddar tätskiktet och därmed förlänger takets livslängd. Det är det underliggande tätskiktet som ska vara av bra kvalitet och som ska ha lagts på ett felfritt sätt av en certifierad installatör. Kontakta oss för mer information.