Välkommen!

Gröna tak har många fördelar för både miljö och fastighetsägare; belastningen av dagvattensystemet minskas, omgivningsklimatet mildras, solcellers energiproduktion optimeras, luft och dagvatten renas, buller dämpas, tätskiktets livslängd förlängs rejält, miljöer för både biologisk mångfald och viktiga pollinerare skapas, och sist men inte minst är det vackert att se på!

Gröna Tak Blekinge är ett företag specialiserat på design, anläggning och underhåll av gröna tak. Företaget har sitt säte i Karlskrona. 

Företagets vision är att erbjuda specialistkompetens, förstklassiga gröna tak och ett personligt bemötande till kunder.  

 • Entretak, flerbostadshus i Malmö

  Entretak, flerbostadshus i Malmö

 • Experimenttak

  Experimenttak

 • Farstukvist

  Farstukvist

 • Sedumtak privat bostadshus

  Sedumtak privat bostadshus

 • Festuca glauca

  Festuca glauca

 • Sedumtak

  Sedumtak

 • Entretak, flerbostadshus i Malmö
 • Experimenttak
 • Farstukvist
 • Sedumtak privat bostadshus
 • Festuca glauca
 • Sedumtak

Tjänster

 

 • Design
  växtval, funktion, skisser, osv.
 • Konsult
  gentemot arkitekter, kommunala bolag, privata fastighetsägare m.m.
 • Projektering
  koordination och samordning mellan olika aktörer involverade i gröna takprojekt
 • Anläggning av gröna tak
  i egen regi eller som underentreprenad
 • Skötsel och förbättring
  av befintliga gröna tak
 • Försäljning
  av produkter för gröna tak, till exempel
  sedumskott/-mattor, jordsubstrat, osv.

Nyheter