Gröna tak

Gröna Tak Blekinge AB installerar platsodlade gröna tak på små och medelstora tak som är låglutande. 

Vi använder oss av egenodlade växter (Sedum och andra arter) som appliceras som sticklingar och/eller fröer.   

Förutom installation av nya tak har vi lång erfarenhet av skötsel och förbättring av befintliga sedumtak.  

Vi är sedan 2014 certifierade för planering, installation och underhåll av gröna tak enligt riktlinjerna upprättade av European Federation of Green Roof Associations.  

Trädgårdsmästare

Tjänster som erbjuds är bl.a.:

  • Plantering (buskar, träd, perenner, vårlökar, dahlior, osv.)
  • Beskärning (frukt- och prydnadsträd, buskar)
  • Trädfällning och landskapsvård
  • Anläggning av ängar samt skötsel genom slåtter (med lie eller slåtterbalk)
  • Ympning av äpple eller päron
  • Häckklippning

Arbetet utförs av en kvalificerad trädgårdsmästare.