Sedumtak i Nederländerna

Sedumtak i Nederländerna

I slutet av maj installerades ett sedumtak på två garagebyggnader.

Sedumtaket installerades på två ihopbyggda garagebyggnader i Haag, Nederländerna. Arbetet utfördes av Bulsink Dakvergroening och Gröna Tak Blekinge AB. 

2016-06-16 12:00